חדשות לכל החדשות

אישורי תעסוקה לעובדים פלסטינאים

תושב/ת יקר/ה!

על מנת להכניס פועלים פלסטינאים לתחומי היישוב אלעזר ישנם נהלים מסוימים ונוהל מסודר שנדרש לשם הוצאת רשיונות עבודה לפועלים כדי שיוכלו להיכנס ליישוב.

 

בקובץ המצורף המכיל 3 עמודים מופיעים כל הפרטים, הנהלים והטפסים הנדרשים:

העמוד הראשון הינו דף נהלים בנוגע לאתר בנייה וכניסת פועלים מטעם מחלקת הביטחון של הישוב אלעזר.

העמוד השני הינו "הזמנת תושב אוטונומיה" טופס הבקשה מטעם המנהל האזרחי על מנת להוציא אישורים לפועלים פלסטינאים.

העמוד השלישי הינו "צו בדבר העסקת עובדים" מטעם צה"ל ומרכז את התנאים והדרישות בנוגע לפועלים.

 

יש להדפיס את הקובץ הנמצא בקישור שבתחתית העמוד, לקרוא בעיון את הנהלים, למלא את הפרטים הנדרשים ולחתום במקומות המיועדים לכך.

את הטפסים החתומים (3 עמודים) יש להעביר לרבש"צ בתאום מראש.

בברכה

מחלקת הביטחון

 

קובץ "אתר בנייה חדש" - נהלים וטפסים