חדשות לכל החדשות

ידיעון

 

 

 

תושבים יקרים!

 
 

הנכם מוזמנים להיכנס לעמוד זה על מנת לצפות בידיעונים השונים המתפרסמים מעת לעת על ידי מחלקת ביטחון הישוב ו/או הרבש"ץ.

אנו עושים מאמצים כל העת על מנת לשפר ולשדרג את המערכות השונות המסייעות לנו בעבודתנו ובכך להוסיף לתחושת הביטחון של התושבים.

 

 
 

 

 
 

כמו כן בעמוד זה יתפרסמו מפעם לפעם גם הנחית מעודכנות, הוראות שעה למיניהם וחדשות בתחום הביטחון.

כאשר תתפרסם ידיעה חדשותית או הוראת שעה תופיע התראה על כך בחלון בחדשות באתר.

 
 

 

 

 

הנחיות לאור גל ההצתות נובמבר 2016

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות בטיחות אש בחנוכה