לפרטים לגבי קליטה ביישוב ניתן לפנות אל משה גלעדי 054-5243262