מערכת חירום - אלעזר

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד הנהלה
  הריסון אשרארנון הראלדמסקי שרהעיני אוהדשדה שירה

  מטה חירום

  צוות צחי
  סוויל בניכוכב חוה - רכזת רהילה

  ביטחון

  ביטחון
  דותן אבישיסוויל בנירבש"ץ צחק

  לוגיסטיקה

  צחי לוגיסטיקה

  רפואה

  צחי רפואה

  רווחה

  צחי רווחה

  מידע לציבור

  צחי דוברות